B-Synergy: een zelfsturende organisatie

B-Synergy is een bijzonder bedrijf. Gevestigd in een monumentaal pand met een bar centraal in de ruimte, zonder reguliere vakantiedagen en met een speciale manier van besturen. Niet eigenaar Erwin Schmidt neemt namelijk de beslissingen: dit doen we met z’n allen! Hoe dat precies werkt? En wat deze manier van besturen onze medewerkers te bieden heeft?

We nemen je mee!

“Ik hou helemaal niet van hiërarchie”, vertelt Erwin. “De uitspraak ‘power corrupts’ van John Dahlberg-Acton spreekt mij erg aan. Ik geloof in een democratie. Samen heb je meer kennis dan alleen en maak je over het algemeen betere beslissingen. Daarom heeft B-Synergy sinds vorig jaar een bestuur. In dit bestuur zitten vijf afgevaardigden uit de organisatie. Een voorzitter, iemand die verantwoordelijk is voor de financiën, een notulist en drie ontwikkelaars. Samen buigen zij zich over de verschillende onderwerpen die spelen binnen de organisatie. Als medewerker richt je je dus niet tot mij, maar tot het bestuur. Het bestuur heeft veel rechten en maakt zelfstandig beslissingen. Ik heb als eigenaar vetorecht, maar in de praktijk gebruik ik dat vrijwel nooit.”

Volle agenda’s

Senior recruitment- en accountmanager Thierry van Schie is voorzitter van het bestuur. Hij vertelt: “Het bestuur komt eens per maand op vrijdagochtend samen. We starten de vergaderingen met de notulen, nemen de agenda door, waarna ik de vergadering ‘officieel’ open. Vervolgens buigen we ons over de vaak volle agenda. De vijf tot tien onderwerpen die we bespreken staan vooraf meestal al vast en zijn openbaar. We bespreken bijvoorbeeld of we een nieuwe medewerker aan gaan nemen, het contract van een ander verlengen, of het akkoord is als een medewerker een opleiding gaat volgen en zijn ons aan het oriënteren op een ander pand. Als bestuur houden we ons vooral bezig met strategische keuzes en minder met de dagelijkse operationele kant van B-Synergy.”

Afvaardiging van de organisatie

Het bestuur van B-Synergy is echt een afvaardiging van de organisatie. Erwin: “We kiezen bewust voor een samenstelling met drie ontwikkelaars, omdat zij de drijvende kracht van ons bedrijf zijn. Zij zijn ook echt de vertegenwoordigers van hun collega’s. Alle medewerkers van B-Synergy kunnen onderwerpen voor de vergadering inbrengen. Ik wil mensen meenemen in ons bedrijf en zoveel mogelijk openheid geven. Wat besproken wordt is – op wat persoonlijke kwesties na – allemaal openbaar.”

De speciale wijze van besturen van B-Synergy houdt ook in dat er geen standaard functioneringsgesprekken met Erwin plaatsvinden. Thierry: “In plaats daarvan gaan steeds twee bestuursleden in gesprek met een medewerker. We bespreken hoe het gaat – zowel hoe wij het vinden gaan als hoe de medewerker het zelf vindt gaan - en of we nog ergens bij kunnen ondersteunen. Zelf hebben we als bestuursleden uiteraard ook zo’n gesprek.”

Echt betrokken

Het werken met een bestuur bevalt zowel Erwin, de bestuursleden als de overige medewerkers van B-Synergy goed. Thierry vertelt: “Binnen een klein bedrijf zoals B-Synergy is het vaak de eigenaar die alle beslissingen neemt. Bij B-Synergy maken we echt samen keuzes. Dat vind ik heel prettig. Als bestuurslid, maar eigenlijk ook als collega, denk je mee over de koers van het bedrijf en ben je betrokken bij grote beslissingen. Het is fijn om op deze manier een stem te hebben. Dat hoor ik ook van collega’s. En het werkt: samen hebben we al veel goede beslissingen gemaakt!

Written by: Koen van halder
On 3 September, 2020
Click here to see your activities