Promedico - Nederland | RAD Advies en Selectie traject.

BEGELEIDING SELECTIEPROCES

B-Synergy assisteerde Promedico bij haar zoektocht naar het RAD-platform dat het beste past bij hun huidige IT-landschap en toekomstplannen. B-Synergy heeft Promedico op verzoek bijgestaan bij het vertalen van hun plannen naar de mogelijkheden per RAD platform, inclusief referentiebezoeken, kennis- en proefsessies georganiseerd door partnerbedrijven van de verschillende platforms.

Op basis van de opgebouwde kennis heeft B-Synergy Promedico begeleid bij het nemen van een gefundeerde beslissing.
Tegelijkertijd heeft B-Synergy er op voorhand bewust van afgezien dat wanneer Promedico besloot dat OutSystems het juiste platform voor hen was, het eerste project in ieder geval door een andere OutSystems-partner dan B-Synergy werd uitgevoerd.
Promedico
Click here to see your activities